top of page

Principalele legi si acte normative din domeniul elaborării certificatelor energetice sunt:

 • Ordonanța nr. 13/2016 a Guvernului Romaniei pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor;

 • OUG 63/2012 pentru modificarea și completarea OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • Legea 5/2010 pentru completarea art.1 din OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

 • Legea nr. 199/ 2000 privind utilizarea eficientă a energiei;

 • Legea nr.10/1995 - privind calitatea în construcţii;

 • Ordinul MDRT nr. 61/2011 pentru modificarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul MDRT nr. 2237/2010, publicat în M.Of., partea I, nr.51/2011;

 • Ordinul MDRT 2237/2010 privind aprobarea reglementării tehnice: Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri;

 • Ordinul MDRT nr. 2513/2010 privind modificarea Reglementării tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor, indicativ C 107-2005” aprobată prin Ordinul MTCT nr. 2055/2005, publicat în M.Of., partea I, nr.820/ 2010;

 • Ordinul MDRL nr. 1071/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor", publicat în M.Of., partea I, nr.41 bis/2010;

 • Ordinul nr.1071/16.12.2009 al MDRL privind modificarea şi completarea Ordinului nr.157/2007 al MTCT pentru aprobarea reglementărilor tehnice privind “Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.41bis din 19/01/2010, ce cuprinde următoarele anexe:


- Partea I “Anvelopa clădirii” MC 001/1-2006
- Partea II “Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri” MC 001/2-2006
- Partea III “Auditul şi certificatul de performanţă a clădirilor MC 001/3-2006
- Partea IV “Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor” MC 001/4-2009
- Partea V “Model certificat de performanţă energetică al apartamentului” MC 001/5-2009

 • Ordinul MDLPL nr. 691/1.459/288/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanţa energetică a clădirilor, publicat în M.Of.,partea I, nr. 695/2007;

 • Ordinul MTCT nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor”, publicat în M.Of., partea I, nr.126bis/2007 şi B.C.*) nr.4-7/2007;

 • Ordinul MTCT nr. 2055/2005 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor”, indicativ C107/2005, publicat în M.Of.

Legislație certificat energetic

bottom of page