top of page

Certificat energetic

certificatenergeticgalati24h.ro

Certificatul de performanță energetică ( numit și certificat energetic) pentru un apartament sau clădire se prezintă drept un document scris care certifică performanța energetică a locuinței, detaliindu-se principalele caracteristici termice și energetice ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică. Poate fi completat cu un audit energetic ce identifică soluții de reabilitare termică, de creștere a eficienței energetice și implicit de reducere a facturilor la utilități, ambele fiind realizate de auditori energetici autorizați.

 

        Inainte de a vă oferi posibilitatea de a-l realiza ieftin și rapid, voi încerca să vă răspund la cateva

întrebări legate de acesta.

 

Ce este certificatul energetic?

Conform MC001/3-2006 certificatul de performanță energetică al unei clădiri urmărește declararea și afișarea performanței energetice a clădirii, prezentată într-o formă sintetică unitară, cu detalierea principalelor caracteristici ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

Certificatul energetic este un document oficial, din care reiese nota energetică ce caracterizează consumul de energie al clădirii. Similar certificatelor energetice de pe aparatura electrocasnică, acest certificat încadrează clădirea într-una din cele șapte clase energetice, pornind de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până in 125 de kWh/mp/an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie, respectiv un consum de peste 820 kWh/mp/an. Domeniul de notare al clădirii analizate este cuprins de la 20 la 100. Nota se calculează după un criteriu bine stabilit și este cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficiență energetică ridicată.

Când am nevoie de certificat energetic?

Incepând cu data de 1 ianuarie 2011 a devenit obligatorie, conform Legii nr. 372/2005, întocmirea certificatului energetic de către proprietari și punerea acestuia la dispoziția potențialilor cumpărători sau chiriași. Certificatul este obligatoriu în cazul încheierii unui act de vânzare cumpărare sau a unui contract de închiriere a locuințelor unifamiliare și a apartamentelor din blocurile de locuit. De asemenea, este necesară întocmirea certificatului energetic în cazul în care proprietarul dorește reabilitarea termică a imobilului.

Publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 375/2005 privind performanța energetică a clădirilor impune sancțiuni administrative în cazul în care la încheierea unui act de vânzare cumpărare sau a unui contract de închiriere nu este atașat o copie a certificatului energetic, contractul fiind supus nulității relative. Astfel, din 19 iulie 2013 conform Legii nr. 159/2013 apare obligativitatea prezentării certificatului energetic la orice tranzacție și închiriere de locuință/apartament.

Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, elaborarea certificatului este responsabilitatea proprietarului, iar pentru clădirile noi, certificatul este inclus în documentația necesară pentru recepția la terminarea lucrărilor și se păstrează la cartea tehnică a imobilului.

Conform Legii 372/2005 și a Legii 159/2013, întocmirea certificatului de performantă energetică este obligatorie pentru următoarele categorii de clădiri:

-blocuri de locuit;

-locuințe unifamiliale;

-clădiri de birouri;

-clădiri de învățământ;

-spitale;

-restaurante;

-hoteluri;

-clădiri destinate serviciilor pentru comerț sau activităților sportive;

-pentru alte tipuri de clădiri ce consumă energie, indiferent de tipul acesteia.

 

Ce este performanța energetică?

 

Performanța energetică a clădirii/unității de clădire este exprimată, în principal, prin următorii indicatori de performanță

- a) clasa energetică;
- b) consumul total specific de energie;
- c) indicele de emisii echivalent CO2.

La ce folosește certificatul de performanță energetică?

Pe lângă rolul juridic, certificatul energetic indică actualului și viitorului proprietar costurile de exploatare ale imobilului. Contrar așteptărilor, un imobil cu o clasă energetică mai bună nu este mai “călduros” decât unul clasificat mai slab ci cel ce îl utilizează va consuma mai puțină energie pentru a-l încălzi.

Potențialul cumpărător sau chiriaș va avea, cu ajutorul certificatului de performanță energetică un tablou al cheltuielilor de întreținere (energie termică, apă caldă și curent electric) pe care va trebui să le facă pentru a aduce imobilul la parametrii doriți.

Cum se obține certificatul energetic?

Certificatul de performanță energetică se eliberează doar de către auditori energetici pentru clădiri, atestați tehnico profesional in condițiile legii. Lista auditorilor energetici este afișată pe site-ul MDRAP și poate fi consultată de dumneavoastră

Pentru a obține certificatul energetic de care aveți nevoie trebuie să mă contactați utilizând datele de contact. Pentru întocmirea Certificatului Energetic este necesară o vizită la clădirea care urmează a fi certificată. Acesta durează aproximativ 15-30 minute pentru completarea formului cu informații despre clădire/apartament (in funcție de măsurătorile necesare).

 

Care sunt documentele și informațiile necesare pentru obținerea unui certificat energetic?

 

A)  Documente și informații necesare pentru apartament:

 

1. Copie după BI sau CI proprietar(i) 

2. Copie act de proprietate imobil (nu este obligatoriu)

3. Extras de carte funciară  

4.  Planul apartamentului (releveu din dosarul de cadastru sau cartea tehnică a construcției)

5. Informații referitoare la imobil și instalațiile aferente:

- adresa și an construire imobil ;

- numar niveluri clădire și etajul la care se situează imobilul dvs.;

- orientarea cardinală a imobilului;

- izolația termică a pereților exteriori, terasei, pardoselii peste subsol/sol;

- tipul și performanța termică a tamplăriei exterioare (termopan, tamplărie dublă de lemn, tamplărie lemn cuplată, etc);   

- tipul sursei de alimentare cu caldura (termoficare, centrala proprie, alt tip de incalzire) cat și combustibilul utilizat;

- tipul elementelor de incălzire (tipul caloriferelor) și numărul acestora;

- modul de decontare a energiei termice consumate (paușal, repartitoare cost, etc);      

- tipul instalației de ventilare și climatizare dacă există;

- tipul sistemului de iluminat existent în imobil.

B)  Documente și informații necesare pentru clădire:

- Plan de situație cu indicarea punctelor cardinale.
- Proiect de arhitectur
ă complet – planuri, secțiuni, fațade (detalii ale straturilor care compun anvelopa clădirii, cu indicarea materialelor folosite și a grosimii lor). 

- Proiecte de instalații - planuri și descrieri ale instalațiilor de incalzire, racire, sanitare (apă caldă și rece, canalizare), gaze, electrice 
- Fișele tehnice pentru tampl
ărie de la producător (dacă există)
- In cazul cl
ădirilor existente consumurile lunare pe ultimul an pentru: energie electrică, gaz, apă rece și caldă (dacă există).

 

 Dacă nu aveți toate documentele necesare vom face măsurători pentru intocmirea releveului clădirii. Datele necesare pentru intocmirea certificatului energetic sunt preluate de către auditor in urma vizitei efectuate de acesta la clădirea certificată.

Cât este valabil certificatul energetic pentru apartament sau casă?

Certificatul energetic este valabil 10 ani de la data emiterii acestuia, indiferent dacă locuința va fi vânduta altui proprietar.

bottom of page