top of page

Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

Auditul energetic al unei cladiri se realizeaza de catre auditori acreditați.
Auditul energetic presupune analizarea unei construcții din punct de vedere tehnic și economic ce presupune propunerea unor soluții tehnico-financiare
în vederea îmbunătățirii performanței energetice a clădirii.

Scopul auditului energetic este de a oferi măsuri de îmbunătățire a performanței energetice, și se finalizează cu eliberarea unui certificat energetic în faza analizată

Audit energetic

certificatenergeticgalati24h.ro

Important: Vă rugăm să NU confundați un audit energetic cu un certificat energetic, sunt noțiuni complet diferite.

In timp ce un certificat energetic conține profilul energetic al clădirii/unității de clădire în stadiul în care ea se află la momentul realizării calculului energetic, auditul energetic propune soluții pentru îmbunătățirea performațelor energetice ale acesteia.

Soluțiile propuse în pachetele date în raportul de audit energetic, fac referire atât la anvelopa clădirii cât și la sistemul tehnic al clădirii, prin acesta înțelegându-se ansamblul de echipamente tehnice ce echipează clădirea pentru incălzire, răcire, ventilare, apă caldă, iluminat sau o combinație a acestora, cu scopul de a asigura nivelul optim de comfort.

Auditul energetic este definit in Legea 372/2005  ca fiind reprezentat de totalitatea activităților specifice prin care se obțin date corespunzătoare despre profilul consumului energetic existent al unei clădiri/unități de clădire și, după caz, de identificare și de cuantificare a oportunităților rentabile de economisire a energiei prin identificarea soluțiilor de creștere a performanței energetice, de cuantificare a economiilor de energie și de evaluare a eficienței economice a soluțiilor propuse cu estimarea costurilor și a duratei de recuperare a investiției, precum și de elaborare a raportului de audit energetic.

Auditul energetic are rolul de a evidenția soluțiile optime ce pot fi aplicate pentru scăderea consumului energetic și implicit a emisiilor de gaze poluante rezultate.

Elementele tehnice și economice necesare alegerii celei mai bune soluții de reabilitare/modernizare termo-energetica se înscriu într-un raport de audit, document ce se înmanează beneficiarului.

Ca urmare a reabilitării/modernizării clădirii, se obțin atât economii de energie, încadrarea într-o clasă energetică superioară, cât și un confort sporit pentru locatarii imobilului.

In general se observă în cazul reabilitarii blocurilor de locuit, doar izolarea termică a pereților exteriori și înlocuirea tâmplăriei exterioare. Este bine de știut că un rol semnificativ în reducerea pierderilor de căldură îl joacă și izolarea terasei imobilului cât și a plăcii peste subsol (care nu se văd). Instalațiile din subsol de asemenea trebuie refăcute, înlocuindu-se cu conducte noi si izolate. Toate aceste lucrări care se prevăd în auditul energetic al clădirii se vor analiza din punct de vedere economic, varianta optimă și fezabilă fiind recomandată pentru implementare.

bottom of page