top of page

Certificat energetic la cel mai mic preț!

 

Contact:

Ing. Gheorghiță Trandafir

‹Telefon:

0746.147.010​

Email:

joetrandafir@yahoo.com

Adresa:

Galați, Romania

 

 

 

 

Doriți să vindeți sau să închiriați o locuință?

Atunci aveți nevoie de un Certificat de Performanță Energetică (numit și certificat energetic).

 

Aveți nevoie de un certificat energetic pentru un apartament prin Prima Casă? 
Contactați-mă şi nu v
eți fi dezamăgiți!

Auditor energetic pentru clădiri, grad I (atestat M.D.R.A.P. cu legitimație seria DA , nr. 01998), întocmesc conform Legii 372/2005, modificată prin Legea 159/2013

CERTIFICATE DE PERFORMANȚÃ ENERGETICÃ

pentru apartamente și clădiri, la prețuri foarte avantajoase: 


- Garsonieră= 150 lei;

- Apartament cu o cameră = 190 lei;
- Apartament cu 2 camere = 220 lei;
- Apartament cu 3 camere = 260 lei;
- Apartament cu 4 şi 5 camere = 300 lei.
- Pentru case de locuit cu un singur nivel prețul variază între 300 și

550 lei, în funcție de suprafață și de numărul de camere.
- Pentru case de locuit cu mai multe niveluri (vile), receptie case de

locuit noi și clădiri cu altă destinație (spații comerciale, birouri, școli,

spitale, instituții publice, bănci etc.) prețul se negociază la fața locului,

                   în funcție de suprafață, de proiect și de complexitatea lucrării.

** Certificatele de Performanță Energetică sunt obligatorii la vânzarea - cumpărarea imobilelor, închirierea imobilelor, lucrări de reabilitare termică, recepție construcții noi, etc.

Cele mai bune prețuri garantat!

Certificat Energetic

Certificatul de performanță energetică (numit și certificat energetic)  pentru un apartament sau clădire se prezintă drept un document scris care certifică performanța energetică a locuinței, detaliindu-se principalele caracteristici termice și energetice ale construcției și instalațiilor aferente acesteia, rezultate din analiza termică și energetică.

Poate fi completat cu un audit energetic ce identifică soluții de reabilitare termică, de creștere a eficienței energetice și implicit de reducere a facturilor la utilități, ambele fiind realizate de auditori energetici autorizați.

Audit Energetic

Auditul energetic al unei clădiri urmărește identificarea principalelor caracteristici termice și energetice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia și stabilirea, din punct de vedere tehnic și economic a soluțiilor de reabilitare sau modernizare termică și energetică a construcției și a instalațiilor aferente acesteia, pe baza rezultatelor obținute din activitatea de analiză termică și energetică a clădirii.

Auditorul energetic este acea persoană fizică atestată profesional care are capacitatea și dreptul de a realiza audituri și certificate energetice.

bottom of page